top of page
Gaby Bovelander Stichting

Stichting Gaby Bovelander

De stichting Gaby Bovelander

De stichting stelt zich ten doel:

  • het verzamelen, beheren en in het openbaar tentoonstellen van werken van beeldende kunstenaar Gaby Bovelander; alsmede door publicaties en ander promotiemateriaal zoveel mogelijk de cultuurhistorische waarde van deze beeldend kunstenaar te belichten;

  • het beheren en conserveren van de werken in bezit van de kunstenaar Gaby Bovelander;

  • Het te zijner tijd onderbrengen van de kerncollectie en de daarbij behorende overige gearchiveerde zaken – verband houdende met deze kerncollectie – bij een museum; het vaststellen van de lijst van werken die behoren tot de kerncollectie wordt door het bestuur goedgekeurd;

en verder alles wat in de breedste zin bevorderlijk kan zijn hiermee.

De middelen van de stichting worden verkregen uit  subsidies en donaties; schenkingen, legaten, en erfstellingen, de Vrienden van de stichting en andere baten. De stichting kent geen winstoogmerk.

Naam anbi:  

K.v.K.:  

RSIN/Fiscaalnummer:

Bankrekening:

Website adres:

e-mail:

adres:

Stichting Gaby Bovelander

68595271

857512158

NL71 ABNA 0245600760

www.stichtinggabybovelander.org

stichtinggabybovelander@gmail.com

Rooboerskamp 33  -  8181 TZ  Heerde

Organisatie / Bestuurders

Aantal bestuursleden 

Is er een directie / dagelijks bestuur     

Is er raad van commissarissen / toezicht 

5

nee

nee

Naam                                     

 

Mw. T.C. (Tobia) van den Berg

Mw. I. P. (Ingeborg) Hortulanus

Mw. E. (Lies) van de Beek

Mw. M. (Marleen) Haye

Dhr. H. (Henk) Spoelstra

                          

Titel / functie

Voorzitter  

Penningmeester

Secretaris      

Bestuurslid 

Bestuurslid 

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning, anders dan een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten inzake.

bottom of page