Wij verzoeken u om uw bijdrage, minimaal €20,- per jaar over te maken op het IBAN-rekeningnummer NL71ABN0245 6007 60 ten name van de Stichting Gaby Bovelander o.v.v. "Vriend".

U ontvangt van ons een klein welkomstgeschenk.

Het IDEAL-gedeelte is nog in bewerking.