Wij verzoeken u om uw bijdrage, minimaal €20,- per jaar over te maken op het IBAN-rekeningnummer NL71ABN0245 6007 60 ten name van de Stichting Gaby Bovelander o.v.v. "Vriend".

U ontvangt van ons een klein welkomstgeschenk.

Het IDEAL-gedeelte is nog in bewerking.

Naam anbi:  

K.v.K.:  

RSIN

Bankrekening:

Website adres:

E-mail:

Secretariaat:

Stichting Gaby Bovelander

68595271

857512158

NL 71 ABNA 0245 6007 60

www.stichtinggabybovelander.org

stichtinggabybovelander@gmail.com

Le Chevalierlaan 3, 8162 PD Epe

©2017

laatste aanpassing: 3 maart 2021

Al het beeldmateriaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u beeldmateriaal gebruiken, neem dan contact op met de stichting via stichtinggabybovelander@gmail.com