De organisatie van de "Stichting Gaby Bovelander"

 

 

 

De stichting stelt zich ten doel:

  • het verzamelen, beheren en in het openbaar tentoonstellen van werken van beeldende kunstenaar Gaby Bovelander; alsmede door publicaties en ander promotiemateriaal zoveel mogelijk de cultuurhistorische waarde van deze beeldend kunstenaar te belichten;

  • het beheren en conserveren van de werken in bezit van de kunstenaar Gaby Bovelander;

  • Het te zijner tijd onderbrengen van de kerncollectie en de daarbij behorende overige gearchiveerde zaken – verband houdende met deze kerncollectie – bij een museum; het vaststellen van de lijst van werken die behoren tot de kerncollectie wordt door het bestuur goedgekeurd;

en verder alles wat in de breedste zin bevorderlijk kan zijn hiermee.

De middelen van de stichting worden verkregen uit  subsidies en donaties; schenkingen, legaten, en erfstellingen, de Vrienden van de stichting en andere baten. De stichting kent geen winstoogmerk.

Naam anbi:  

K.v.K.:  

RSIN/Fiscaalnummer:

Bankrekening:

Website adres:

e-mail:

adres:

Stichting Gaby Bovelander

68595271

857512158

NL71 ABNA 0245600760

www.stichtinggabybovelander.org

stichtinggabybovelander@gmail.com

Le Chevalierlaan 3, 8162 PD Epe

Organisatie / Bestuurders

Aantal bestuursleden 

Is er een directie / dagelijks bestuur     

Is er raad van commissarissen / toezicht 

6

nee

nee

Naam                                     

 

Mw. T.C. (Tobia) van den Berg

Mw. I. P. (Ingeborg) Hortulanus

E. (Lies) van de Beek

Mw. G. (Gaby) Bovelander

Mw. M. (Marleen) Haye

Dhr. H. (Henk) Spoelstra

                          

Titel / functie

Voorzitter  

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid     

Bestuurslid 

Bestuurslid 

Ons beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning, anders dan een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten inzake.

Naam anbi:  

K.v.K.:  

RSIN

Bankrekening:

Website adres:

E-mail:

Secretariaat:

Stichting Gaby Bovelander

68595271

857512158

NL 71 ABNA 0245 6007 60

www.stichtinggabybovelander.org

stichtinggabybovelander@gmail.com

Le Chevalierlaan 3, 8162 PD Epe

©2017

laatste aanpassing: 3 november 2020

Al het beeldmateriaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Wilt u beeldmateriaal gebruiken, neem dan contact op met de stichting via stichtinggabybovelander@gmail.com