top of page

Gaby Bovelander 'Wie licht blijft zien, loopt nooit in duisternis'


Lies van de Beek

Gaby Bovelander

'Wie licht blijft zien, loopt nooit in duisternis'

Rijk geïllustreerde monografie over leven en werk van Gaby Bovelander.

132 bladzijden, 25 X 25 cm

Prijs: € 29,50, verzendkosten € 7,25Dit bedrag kunt u over maken op bankrekening NL 71ABNA 0245 600760 met vermelding van "Wie licht blijft zien" en uw adresgegevens.

Mocht dit laatste niet lukken, dan kunt u uw adresgegevens ook mailen naar de penningmeester: iphortulanus@gmail.com.

Commentaires


bottom of page